Tin tức

Mệnh Hỏa sơn màu gì tốt nhất

Để sơn nhà cho gia chủ mang mệnh thủy chúng ta cần tìm hiểu những điều cần chú ý về người mang mệnh thủy, sở thích, tính cách và các gam mầu phù hợp. Những người mệnh hỏa là những người được sinh ra vào các năm: 1948 – 1948, 1956 – 1957, 1978 –…
Xem thêm

Mệnh Kim sơn màu gì tốt nhất

Các mẫu nhà được sơn theo phong thủy dành cho gia chủ mang mệnh kim. Màu sắc tường nhà tác động hàng ngày đến gia chủ và các thành viên khác trong gia đình. Lựa chọn màu sơn nhà theo phong thủy luôn là điều quan tâm hàng đầu trước khi quyết định bắt tay…
Xem thêm

Mệnh Mộc sơn màu gì tốt nhất

Để sơn nhà cho gia chủ mang mệnh thủy chúng ta cần tìm hiểu những điều cần chú ý về người mang mệnh thủy, sở thích, tính cách và các gam mầu phù hợp. Người manh mệnh Mộc là những người được sinh ra vào các năm: 1950 – 1951, 1958 – 1959, 1972 –…
Xem thêm

Mệnh Thổ sơn màu gì tốt nhất

Các mẫu nhà được sơn theo phong thủy dành cho gia chủ mang mệnh Thổ. Màu sắc tường nhà tác động hàng ngày đến gia chủ và các thành viên khác trong gia đình. Thổ tượng trưng cho nuôi dưỡng, sự thận trọng, cảm giác an toàn, bình an. Người thuộc Thổ tính tình nghiêm…
Xem thêm

Mệnh Thủy sơn màu gì tốt nhất

Trước khi đi vào việc lựa chọn màu sơn cho người mang mệnh thủy chúng ta điểm lại một chút những điều cần chú ý về Mệnh Thủy nhé. Người mang mệnh thủy sinh vào các năm:  1952 – 1953, 1966 – 1967, 1974 – 1975, 1982 – 1983, 1996 – 1997, 2004 – 2005,…
Xem thêm